LEKCJE ŚPIEWU

Trenerzy wokalni:

 dr Sandra Jakubowiak

mgr Marika Bocewicz

mgr Mateusz Jakóbiak

Paulina Stawiarska

EMISJA GŁOSU

Istotne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, jak kluczowa, wyjątkowa i ważna jest technika wokalna dla osób śpiewających oraz wszystkich tych na co dzień pracujących głosem. Bez zdobycia umiejętności synchronizacji wszelkich jej elementów nie jesteśmy w stanie sprawnie korzystać z naszego aparatu głosowego. Popraw jakość swojego głosu już w 45 minut i za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń (zgodnych z Twoimi uwarunkowaniami) pozwól odnaleźć własny potencjał. Oprócz tego na zajęciach dowiesz się jak korzystać z różnorodnych metod zdobywania umiejętności technicznych – to pozwoli Ci wypracować zamierzone cele m.in. zmienić brzmienie głosu, poszerzyć jego skalę, rozwinąć zdolności posługiwania się ornamentyką, poprawić artykulację. Na zajęciach istotne jest aby usprawnić procesy oddechowe, fonacji oraz artykulacji, bazując przy tym na zjawisku rezonansu.

INTERPRETACJA PIOSENKI


Na zajęciach z interpretacji ważne jest, aby rozpoznawać stylistyki muzyki rozrywkowej, rozumieć zasady panujące w każdej z nich (pop, rock, funk, soul, gospel, jazz) i sprawnie je wykorzystywać, rozumiejąc ich cechy i właściwości. Synchronizujemy umiejętności nabyte na zajęciach z emisji głosu i wykorzystujemy je w utworze, skupiając się jednocześnie na brzmieniu głosu (pozwiązanego z emocjami), precyzyjnej artykulacji, prowadzeniu frazy, formie piosenki, dynamice oraz przekazie związanym z tekstem.

PROPEDEUTYKA SCENICZNA


Jak kreować swój wizerunek sceniczny? Jakimi zasadami „rządzi się” scena? W jaki sposób możemy oddziaływać na słuchacza? Pokażemy Ci środki, które utrzymają atencje Twoich  słuchaczy. Ten aspekt zajęć ma również na celu rozwijać świadomości związaną z naszym ciałem, które spełnia kluczową rolę w wystąpieniach publicznych.

PRACA Z MIKROFONEM


Nasze studio wokalne zapewnia możliwość pracy z różnymi mikrofonami: dynamicznymi, pojemnościowymi scenicznymi i studyjnymi. Zasady pracy z mikrofonem poznane na zajęciach pozwolą podkreślić wszelkie walory Twojego głosu, wzmocnić aspekty interpretacyjne piosenki i prawidłowo prowadzić jej dynamikę.
Oprócz pracy z mikrofonem oferujemy możliwość zapoznania się z różnorodnymi efektami wykorzystywanymi w kreatywnym podejściu do śpiewu.

PRACA W STUDIO


Nasze studio stworzyło możliwość rejestracji utworu pierwotnie zrealizowanego na zajęciach w celu rozwijania świadomości wokalnej oraz możliwości obserwowania swojego progresu. Współpracujemy również z profesjonalnym Mikrostudio prowadzonym przez Aleksandra Jastrzębia.